Informácie

Organizačný výbor

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH.

Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

Eva Kobelová

Sekretariát konferencie

Email: kobelova@pe.unb.sk

Tel.: +421 2 686 73 679

Fax: +421 2 686 73 680

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

Antolská 11, 851 07 Bratislava

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o., Ing. Beáta Kapustová, Krivá 18, 040 01 Košice

Mobil: +421 905 411 511, Email: beata.kapustova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Kongresový poplatok


do 10.11.2020
na mieste
Členovia SGPS a ČGPS
30,- €
50,- €
Nečlenovia SGPS a ČGPS
40,- € 
60,- €

Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na prednáškach, kongresové materiály.

Bankové spojenie pre úhradu kongresového poplatku

Názov účtu: SGPS

Variabilný symbol: dátum konania konferencie (10112020)

Adresa banky: Tatra banka a.s., Bratislava

IBAN: SK48 1100 0000 0026 6345 5128

SWIFT:TATRSKBX

Účel platby: Žena a hormóny 2020_meno a priezvisko (nie meno ambulancie) (Príklad: Žena a hormóny 2020_Ján Slezák).

Ubytovanie

Ubytovanie: z 20. – 21. 11. 2020 (1 noc)


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Patria ****
od 102,- EUR
od 114,- EUR

Zabezpečuje Progress CA, s.r.o. online na: www.gynendo2020.sk. Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane raňajok a DPH a sú informatívne. Mestský poplatok vo výške 1,50- EUR os./ noc nie je v cene zahrnutý. Ubytovanie je možné si objednať len online, prostredníctvom prihláškového formulára cez www.gynendo2020.sk

Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteli je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Termín rezervácie ubytovania: najneskôr do 15.10. 2020. Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie. Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 15.10. 2020 podliehajú storno poplatkom.

Kontaktná adresa: Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK

Ing. Beáta Kapustová Tel.: +421 905 411 511

E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Aktívna, pasívna účasť

Prihlásiť sa možno online na web stránke kongresu www.gynendo2020.sk

Abstrakty

Abstrakty posielajte emailom najneskôr do 5.10.2020 na emailovú adresu kobelova@pe.unb.sk

Odborní garanti konferencie

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Hlavná téma konferencie

Hormóny a zdravý životný štýl

Kredity

Podujatie je zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov.

Dôležité www stránky

www.gynendo2020.sk

www.ssema.sk

www.sgps.sk

www.progress.eu.sk