Dovoľujeme si Vás informovať, že o dátume spustenia virtuálneho kongresu budete informovaní e-mailom na Vašej e-mailovej adrese, ktorú zadávate pri registrácii na stránke kongresu. Upozorňujeme, že unikátny prístupový kód na virtuálny kongres obdržia iba registrovaní účastníci.Pridelený unikátny kód, Vám umožní prístup k prednáškam ešte 2 mesiace. Ďalšie informácie, vrátane podmienok získania kreditov po vyplnení otázok ADT získate na www.gynendo2020.sk


------


Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a protiepidemické opatrenia platné od 1.10. 2020, sa prezenčná forma podujatia „Žena a hormóny “ ruší.

Kongres prebehne digitálnou formou / offline /, prednášky budú nahraté a budú k dispozícii registrovaným účastníkom počas 60 dní odo dňa zverejnenia. O presnom  dátume zverejnenia prednášok Vás budeme informovať na stránke kongresu.

Registrácia na kongres